fbpx

פיגומי מעליות במרכז מסחר קדימה צורן

20200816_105801

הרכבת פיגומים לשלושה פירי מעליות במידות שונות במרכז המסחרי החדש קידמה צורן: מעלית נוסעים כפולה כולל מעברים, מעלית סופר ומעלית אלונקה.