52974629_2363541523879269_7092652221736681472_n

תקן אירופאי לפיגומי אלומיניום

תקן אירופאי EN1004-1 & EN1004-2 לדגמים הבאים: 7507, 7509, 7511, 7513, 7515, 7519, 8804, 8806, 8808, 8810, 8812, 8814, 8802 מתקפל צר, 8803 מתקפל צר, 8804 מתקפל צר

לחץ כאן לעיון בתקן
52974629_2363541523879269_7092652221736681472_n

תקן אירופאי לסולמות פלטפורמה

תקן אירופאי לסולמות EN131-1 & EN131-2 & EN131-3 לדגמים הבאים:

8703, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708

7823, 7825, 7827, 7829

לחץ כאן לעיון בתקן
52974629_2363541523879269_7092652221736681472_n

תקן אירופאי לסולמות מקצועיים

דגמים 7307, 7309, 7311, 7313, 7315, 7107, 7109, 7111, 7113
לחץ כאן לעיון בתקן
52974629_2363541523879269_7092652221736681472_n

תקן אירופאי לסולמות אלומיניום